Yritysten sopimusasiat

Yritystoiminnan ympärille muodostuu monimutkainen verkosto oikeuksia ja niihin liittyviä velvotteita. Nämä oikeudet ja velvoitteet pohjautuvat usein erilaisiin sopimuksiin ja sitoumuksiin. Meillä on laajaa kokemusta ja syvällistä ymmärrystä erilaisista sopimusoikeudellisista kysymyksistä.

Yritysten sopimusasiat, kuten sopimusneuvottelut, sopimusten laadinta ja tulkinta sekä mahdolliset riitatilanteet, ovat erikoistumisalaamme ja avustamme yrityksiä näissä erilaisissa sopimusasioissa.  Avustamme myös oikeudenkäynneissä ja olemme nähneet erilaisten sopimusehtojen toimivuuden, kun niitä on koeteltu oikeudessa. Sopimusoikeus kattaa säännöt, jotka liittyvät sopimuksen muodostumiseen, sitovuuteen ja mahdollisiin suoritushäiriöihin.

Huolellisesti laaditut sopimukset ovat osa yritysten riskienhallintaa. Sopimuksia laadittaessa on hyvä ennakoida mahdolliset myöhemmät sopimusrikkomukset ja niiden seuraukset. Pahimmillaan sopimusrikkomukset voivat aiheuttaa sopimusosapuolelle korvausvastuun. Sopimuksissa kannattaa myöskin välttää tulkinnanvaraisia sopimusehtoja kuten keskenään ristiriitaisia ehtoja, sanamuotonsa puolesta osapuolten tarkoitusta vastaamattomia ehtoja, kiellettyjä tai pätemättömiä ehtoja, koska ne lisäävät väitteitä sopimusrikkomuksista ja aiheuttavat riitoja. Tämä varhainen riskien tunnistaminen on elintärkeää, jotta riskejä voidaan hallita jo sopimuksen laatimisvaiheessa ja erityisesti sen täytäntöönpanon aikana.

Laadittaessa hyvää sopimusta tarvitaan paitsi vankkaa sopimusjuridiikan osaamista myös juristin syvällistä käsitystä kyseisestä liiketoiminnasta ja toimialan erityispiirteistä. Tämä on välttämätöntä, jotta sopimus voidaan räätälöidä niin, että se täyttää asiakkaan tarpeet ja ottaa asianmukaisesti huomioon kyseisen tilanteen vaatimukset.

Ota yhteyttä, jos sinua mietityttää yritysten väliset sopimusasiat, olemme täällä sinua varten. Asiakkaidemme hyväksi käytämme vankkaa ammattitaitoa ja pitkäaikaista kokemustamme yritysten välisissä sopimusasioissa. Tavoitteenamme on aina luoda asiakkaillemme sopimuksia ja sitoumuksia, jotka vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla heidän tarpeitaan ja tuovat heille lisäarvoa.

Blogistamme löydät asiantuntija-artikkeleita sopimusasioihin liittyen. Tutustu sopimusoikeus asiantuntija-artikkeleihin täällä.

Ota yhteyttä

Palvelumme:

Asunto- ja kiinteistöoikeus
Rakennusoikeus
Yritysten sopimusasiat