Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus

Perustietoa oikeusturvavakuutuksesta


Oikeusturvavakuutus on vakuutus, joka korvaa oikeudenkäyntikuluja ja niihin liittyviä
kustannuksia. Se tarjoaa siis taloudellista turvaa oikeudellisiin kustannuksiin liittyen
esimerkiksi oikeudenkäynteihin tai oikeudellisiin riitoihin. Oikeusturvavakuutus kattaa
yleensä vakuutusehtojen mukaisesti asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja
oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärään asti.


Oikeusturvavakuutuksia ei yleensä tarjota itsenäisinä, vaan ne sisältyvät usein muihin
vakuutuksiin, kuten koti-, auto-, kiinteistö- tai maatilavakuutuksiin. Ne voivat olla osa
perusvakuutusta tai niitä voidaan lisätä erillisellä maksulla. Vakuutuksen ehdot ja kattavuus
voivat vaihdella merkittävästi eri vakuutusyhtiöiden välillä, joten on tärkeää lukea ja
ymmärtää vakuutussopimuksen ehdot huolellisesti.


Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus


Oikeusturvavakuutuksella on suuri merkitys niille, joilla ei ole mahdollisuutta saada
maksutonta yhteiskunnan tarjoamaa oikeusapua, mutta joille oikeudenkäynti voi aiheuttaa
merkittäviä kustannuksia. Se toimii ensisijaisena vaihtoehtona oikeusavulle, eikä oikeusapua
myönnetä, jos henkilöllä on voimassa oleva oikeusturvavakuutus kyseisen asian osalta.
Oikeusturvavakuutuksissa on omavastuu, joka vaihtelee 15 prosentista 25 prosenttiin,
euromääräisen omavastuun ollessa kuitenkin vähintään 150 – 340 euroa kustannuksista.
Vakuutus kattaa kulut vain ennalta määriteltyyn enimmäismäärään asti ja vakuutusmäärä
vaihtelee vakuutusyhtiöittäin.


Vakuutetulla tarkoitetaan oikeusturvavakuutuksissa vakuutuksenottajaa, eli
vakuutussopimuksen solminutta henkilöä, mutta yleensä vakuutettuina ovat myös hänen
kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt.


Ensisijaisesti oikeusturvavakuutus kattaa riita-asioiden oikeudenkäyntikuluja. Useimmissa
tapauksissa vakuutus korvaa asiamiehen käytöstä aiheutuneita kuluja, kun riita-asia on
syntynyt ja voidaan välittömästi viedä käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Rikosasioihin liittyviä
kuluja korvataan oikeusturvavakuutuksissa vain rajoitetusti.


Oikeusturvavakuutus voi olla hyödyllinen tapa varautua odottamattomiin oikeudellisiin
kustannuksiin ja varmistaa, että yksilöllä on mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan ilman
merkittäviä taloudellisia rasitteita. Vakuutuksen saaminen edellyttää yleensä, että
vakuutuksenottaja maksaa säännöllisesti vakuutusmaksuja.


Kahden vuoden sääntö


Lähtökohtana oikeusturvavakuutuksessa on, että vakuutuksesta korvataan vakuutuksen
voimassaoloaikana sattuneita oikeusturvavahinkotapahtumia. On hyvä kuitenkin huomata
poikkeuksena tästä kahden vuoden sääntö. Jos vahinkotapahtuman sattuessa vakuutus ollut
voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, täytyy kahden vuoden säännön mukaan myös niiden
seikkojen, joihin asiassa esitetty vaatimus perustuu, olla aiheutunut vakuutuksen
voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka vakuutus on ollut yhtäjaksoisesti voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä saman
sisältöisenä.


Vakuutuksen päättyessä on tärkeä järjestää uusi oikeusturvavakuutus alkamaan välittömästi
vanhan vakuutuksen päätyttyä. Erityisesti oikeusturvavakuutusta ajatellen on
merkityksellistä, että vakuutusten voimassaoloon ei tule päivänkään katkosta.

Muita oikeusturvavakuutuksia


Yksityishenkilön kotivakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus ei kata työhön liittyviä asioita.
Ammattiliittojen tarjoamat oikeusturvavakuutukset kattavat yleensä asianajo- ja
oikeudenkäyntikuluja työhön liittyvissä asioissa. Liiton jäsenen tulee tarkistaa, onko
ammattiliitto vakuuttanut jäsenensä ja selvittää vakuutusehtoihin liittyvät rajoitukset.


Kiinteistövakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus korvaa kuluja, jotka liittyvät
vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistamiseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön.
Tyypillisiä oikeusturvavakuutuksen korvauksen piiriin kuuluvia riita-asioita ovat
kiinteistönkauppaan liittyvät riita-asiat. Kuitenkin tiettyjen rajoitusten, kuten ennen
vakuutuksen voimaantuloa aloitettujen rakennustöiden, vuokrasuhteiden ja muiden
seikkojen, vuoksi osa asioista voi jäädä korvauksen ulkopuolelle.1


Vapaaehtoiseen autovakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja
oikeudenkäyntikuluja moottoriajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan
liittyvissä asioissa. Yleensä vakuutettuja ovat ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja.


Yrityksen oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja riita-, rikos- ja
hakemusasioissa, mutta se kattaa vain vakuutuskirjassa määritellyn liiketoiminnan.
Vakuutettuja voivat olla yritys ja sen työntekijät tai itsenäiset yrittäjät. Vakuutuksen
voimassaoloon liittyy kahden vuoden sääntö, ja sen tulee olla voimassa myös silloin, kun
yritys tekee sopimuksia ja sitoumuksia. Tärkeää on tiedustella vakuutusmahdollisuuksia, jos
yritys on vasta perustettu.

Ota yhteyttä, jos sinulla kysyttävää sopimusasioihin liittyen, olemme täällä sinua varten. 

Samu Leivo
Asianajaja

Asianajotoimisto Leivo
samu@samuleivo.fi
p. 050 4900 145